Algemene informatie over Qatar

Qatar is een schiereiland ten Oosten van Bahrein dat zich grenst aan Saoedi-Arabië. Een Arabisch emiraat die zich bevindt aan de Perzische Golf in het Midden-Oosten. Het is duidelijk te zien dat Qatar een rijke oliestaat is, dat kan je niet alleen zien aan de grote olievelden, maar vooral aan de gebouwen, denk hierbij aan de luxe en grote gebouwen zoals, wolkenkrabbers, hotels en moskeeën, maar ook de luxe auto’s die er rondrijden. Qatar is echt een woestijngebied die je het best kan doorkruisen met een jeep. Daarnaast zijn er in Qatar veel verschillende sportfaciliteiten te vinden voor de sportfanaten. Denk hierbij aan voetbalclubs, rally parcoursen, paardenraces, maar ook een golfresort. Qatar staat vooral bekend om de prachtige architectuur en de rijke historie.

Qatar Basisinformatie

De historie van Qatar

In Qatar zijn er bewijzen gevonden dat de eerste mensen er al 7500 jaar geleden waren geweest. Er zijn namelijk resten gevonden van menselijke bewoning uit die tijd gevonden. De invloed van de islam nam vanaf de zevende eeuw toe en kwam onder bestuur te staan van de islamitische rijken, waardoor in het gebied een handelsknooppunt ontstond, wat later ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de verspreiding van de islam. De handelsroutes in Qatar waren druk bezochte handelsroutes voor wie verder naar het Oosten trok. Ergens in het begin van de zestiende eeuw probeerde de Portugezen hun positie te verzekeren door forten te bouwen rond de Perzische Golf. Vlak erna kwamen ook de Ottomanen, die al gauw de macht van de Portugezen overnamen. Qatar viel daardoor onder Ottomaans bestuur van de zestiende tot de twintigste eeuw

Inwoners van Qatar

Vele kennen Dubai als Emiraat en dat die aangesloten is bij de Verenigde Arabische Emiraten, maar wist je dat Qatar ook een Emiraat is? Qatar is alleen niet aangesloten bij de Verenigde Arabische Emiraten, maar is een zelfstandig Emiraat. De inwoners van Qatar worden Qatarese genoemd en hun ambities liggen hoog, ze willen namelijk tot de rijkste landen ter wereld behoren. De bevolking is de laatste jaren alleen maar toegenomen door immigratie uit andere Arabische landen. Volgens de meest recente census van medio 2008 telde Qatar 1,45 miljoen inwoners. Over de afgelopen vijf jaar is de bevolking enorm gegroeid, met 18 procent, en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet. Een verklaring voor deze groei (en het grote aandeel mannen in de bevolking: 65 procent in 2008) kan gevonden worden in de opkomende industrie (onder andere de hydrocarbonindustrie). Deze trekt veel expatriates aan. Dit zijn voornamelijk mannen uit India en Pakistan. Daarom wordt er in het land ook Urdu gesproken. Slechts 16 procent van de bevolking is Qatari. Dit percentage is de afgelopen jaren sterk gedaald: vier jaar geleden bedroeg dit nog 25 procent. De meeste inwoners van Qatar, ongeveer de helft die wonen in de hoofdstad Doha, daar staat het aantal rond de 400 duizend inwoners. Het grootste gedeelte van de bevolking is Moslim, maar daarnaast is er ook een klein percentage die Christen zijn, maar ook andere geloven, zoals het Hindoeïsme. Qatar is niet alleen bekend onder de zakelijke bezoekers, maar wordt ook steeds bekender onder de toeristen en heeft veel potentie om een echte toeristentrekpleister te worden.

Hoe noem je een inwoner van Qatar?
Qatari / Qatarees

Bruto inkomsten per persoon

Qatar heeft een van de hoogste inkomens per hoofd van de bevolking ter wereld en een even riant sociaal stelsel. Wie niet kan werken, ontvangt onafhankelijk van zijn leeftijd een vast maandinkomen; medische voorzieningen en onderwijs zijn gratis.

In Qatar mag je pas werken wanneer je 16 jaar oud bent, maar een minimumloon is er niet. Het loon is afhankelijk van de sector waar je werkzaam bent. Het gemiddelde bruto loon in Qatar is 7.800 QR, dat is €1852,11. De werkdagen in Qatar zijn van zondag t/m donderdag tussen 7:30 en 3:30, omdat het weekend in Qatar op vrijdag en zaterdag valt. Een proeftijd mag niet langer duren dan 6 maanden en de maximale werkweek bedraagt 48 uur, dat is 8 uur per dag verspreid over 6 dagen. Wanneer de Ramadan is zijn de werkdagen korter namelijk 6 uur per dag met een maximum van 36 uur. Als expat kan je goed geld verdienen in Doha, het gemiddelde salaris is daar 144,418 QR oftewel €34,29.

Wat is een typisch feest dat de Qatari vieren?
“Uiteraard is er de ramadan en het Offerfeest. Minder bekend is ‘Garangao’, een kinderfeest op de 14de avond van de ramadan. Het feest zou typisch zijn voor de Golfstreek. De kinderen dragen traditionele kledij en dragen een katoenen zak rond hun hals. Zo gaan ze van deur tot deur, terwijl ze het Garangaolied zingen. De meesten mensen geven hun noten en zoetigheid. Ook de internationale scholen doen mee. Het is vergelijkbaar met Driekoningen.”

Bevolkingsopbouw 2008 (schatting, in procent van totaal)

0 – 14 jaar 21,8
15 – 64 jaar 76,8
65 jaar en ouder 1,4
Bron: CIA World Factbook Bevolkingsspreiding Meer dan 90 procent van de bevolking leeft in de belangrijkste agglomeraties van Qatar. Ongeveer de helft daarvan is woonachtig in de hoofdstad Doha. Belangrijkste steden en aantal inwoners (2023)
Doha 1.186.023
Al Rayyan 605.712
Al Khor 202.031
Ash Shihaniyah 161.240
Al Wakra 87.970

Bestuurlijke organisatie van Qatar

Monarchie Sinds september 1971 is Qatar een onafhankelijk emiraat. Daarvoor was het een Brits protectoraat. Volgens de grondwet is de emir staatshoofd en het bewind wordt overgeërfd binnen de Al-Thanifamilie. De emir van Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, kwam in juni 1995 aan de macht. In 1996 heeft hij als zijn opvolger Sheikh Jassem bin Hamad al-Thani aangewezen, zijn derde zoon. In 2003 deed Sheikh Jassem echter afstand van zijn titel als troonopvolger en werd hij vervangen door zijn jongere broer, Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani. Hoewel de uiteindelijke macht bij de emir berust, is het kabinet verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Volgens een nieuwe grondwet (2005) is een deel van de macht overgedragen aan een adviesraad (Majlis al-Shura). De eerste verkiezingen voor de adviesraad worden volgens verwachting in 2009 gehouden. De daaropvolgende verkiezingen zijn in 2013.

Vlag van Qatar

Rechterlijke organisatie Sinds de invoering van de Judicial Authority Law in oktober 2004 is het rechterlijke systeem van Qatar veranderd. Voorheen werden het islamitisch recht en het seculiere recht naast elkaar toegepast door verschillende rechtbanken. Doordat er overlap was in zaken die ze behandelden, ontstond er verwarring. Een nieuwe wet werd daarom aangenomen die beide rechtbanken onder dezelfde rechterlijke macht plaatste. Deze macht neemt de rechtszaken aan en wijst ze toe aan de terzakendoende rechtbank, een aantal uitzonderingen daargelaten. Beide soorten recht bestaan nog steeds, maar zijn op verschillende zaken van toepassing (islamitisch recht wordt bijvoorbeeld toegepast bij familiekwesties). De wijziging is onderdeel van een groter plan van de emir om de rechterlijke macht te hervormen richting een onafhankelijk systeem.
Bron: EVD

Leave Your Comment