Bestuurlijke organisatie

Monarchie
Sinds september 1971 is Qatar een onafhankelijk emiraat. Daarvoor was het een Brits protectoraat. Volgens de grondwet is de emir staatshoofd en het bewind wordt overgeërfd binnen de Al-Thanifamilie. De emir van Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, kwam in juni 1995 aan de macht. In 1996 heeft hij als zijn opvolger Sheikh Jassem bin Hamad al-Thani aangewezen, zijn derde zoon. In 2003 deed Sheikh Jassem echter afstand van zijn titel als troonopvolger en werd hij vervangen door zijn jongere broer, Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani.
Hoewel de uiteindelijke macht bij de emir berust, is het kabinet verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Volgens een nieuwe grondwet (2005) is een deel van de macht overgedragen aan een adviesraad (Majlis al-Shura). De eerste verkiezingen voor de adviesraad worden volgens verwachting in 2009 gehouden. De daaropvolgende verkiezingen zijn in 2013.

Vlag van Qatar

Rechterlijke organisatie
Sinds de invoering van de Judicial Authority Law in oktober 2004 is het rechterlijke systeem van Qatar veranderd. Voorheen werden het islamitisch recht en het seculiere recht naast elkaar toegepast door verschillende rechtbanken. Doordat er overlap was in zaken die ze behandelden, ontstond er verwarring. Een nieuwe wet werd daarom aangenomen die beide rechtbanken onder dezelfde rechterlijke macht plaatste. Deze macht neemt de rechtszaken aan en wijst ze toe aan de terzakendoende rechtbank, een aantal uitzonderingen daargelaten. Beide soorten recht bestaan nog steeds, maar zijn op verschillende zaken van toepassing (islamitisch recht wordt bijvoorbeeld toegepast bij familiekwesties). De wijziging is onderdeel van een groter plan van de emir om de rechterlijke macht te hervormen richting een onafhankelijk systeem.

Bron: EVD