Bouw en Infrastructuur

 • Marktontwikkeling
  Sinds de jaren negentig zijn de activiteiten in de bouwsector erg sterk toegenomen. Dit kwam onder andere door grote gasprojecten, door plannen om een aantal internationale sportevenementen naar Qatar toe te halen en door grote overheidsinvesteringen. Het aandeel van de bouwsector in het bbp van Qatar groeide in 2005 met 24 procentpunt.

  Tussen 2000 en 2005 groeide de bouwsector met bijna 200 procent. De sector vertegenwoordigde in 2006 een waarde van 52,7 miljard US dollar. Dit kwam onder meer door de uitbreiding van gasprojecten en door de grote vraag naar woningen vanwege de toestroom van buitenlandse arbeiders. De grootste groei is er inmiddels uit, maar tussen 2005 en 2006 groeide de sector nog wel met 36,1 procent.


  Universiteit van Qatar

  Projecten
  Het aantal projecten dat in uitvoering is of nog moet worden uitgevoerd, is zeer groot. De Public Works Authority (Ashghal) gaat tot 20126,4 miljard euro investeren in infrastructurele projecten. Ashghal investeert onder andere in afwateringsprojecten, wegen, ziekenhuizen, de internationale luchthaven van Doha en ‘The Friendship bridge’ tussen Bahrein en Qatar.

  Daarnaast investeren ook particuliere bedrijven in de bouwsector. United Development Company investeert bijvoorbeeld bijna 2 miljard euro in een kunstmatig eiland ter grootte van 3,2 miljoen m2: The Pearl Qatar.

  Voor deze grote projecten worden steeds vaker buitenlandse aannemers ingeschakeld. In combinatie met de versoepeling van de regelgeving en de verbeterde condities biedt dit interessante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

  Meer informatie:

  L’Urban Planning and Development Authority (UPDA)
  Het ministerie van Landbouw heeft de UPDA in het leven geroepen om de langetermijnvisie voor de ontwikkeling van Qatar te begeleiden. Dit agentschap van het ministerie focust zich tot 2025 op transport, infrastructuur, milieu, toerisme en de ontwikkeling van Doha en omgeving. Het UPDA heeft een masterplan opgesteld waarin diverse projecten staan opgenomen. Naast Pearl Qatar monitoren ze ook de projecten Lusail, Education City, het nieuwe vliegveld in Doha en de haven van Doha.

  Meer informatie:

  Kansen
  De s Kansen terke groei in de bouwsector heeft ook een keerzijde voor Qatar. Zo stijgen de huurprijzen vanwege het gebrek aan woonruimte. Daarnaast zorgt de forse groei in de sector ervoor dat de vraag naar materialen en grondstoffen groter is dan het aanbod ervan. Dit is in meerdere Golfstaten het geval. Deze situatie biedt mogelijkheden voor toeleveranciers in de sector.

  Bron: EVD

Leave Your Comment