Economie

De economie van Qatar drijft op olie. Sinds 1950, toen de handel in olie vanuit het land op gang kwam, laat de economie zich leiden door de fluctuaties in olieprijzen op de internationale markt. De oliecrisis in de jaren zeventig, prijsineenstortingen in de jaren tachtig en enorme prijsstijgingen rond 2000 en de eerste helft van 2008, beïnvloedden het aandeel van olie in het bruto binnenlands product (bbp). De bijdrage van andere sectoren in het bbp is zeer bescheiden in vergelijking met de energiesector.

Groei bbp ten opzichte van voorgaande jaar
2003 3,5
2004 20,8
2005 6,1
2006 7,1
2007 (schatting) 11,5
Bron: EIU Aandeel geselecteerde sectoren in het bbp (2006, in procent)
Olie en gas 339.847
Financiële sector, verzekeringen en onroerend goed 272.860
Industrie 31.441
Bouwnijverheid 31.605
Commerciële diensten 31.547
Transport en communicatie 2,9
Bron: EIU

Economische groei
Volgens de meest recente data van het General Secretariat for Development Planning (GSDP, voorheen de Planning Council) heeft het bbp van Qatar zich hersteld na een kleine daling in het eerste kwartaal van 2007. De olie- en gassector is voornamelijk de drijfveer achter de stijging met een aandeel van 61 procent in het bbp (2007). Deze sector vertoonde een groei van 28 procent tussen april en juni 2007.
De olie- en gassector heeft een sterk effect op de andere sectoren. De bouwsector met de aanhoudende bouwboom groeit jaarlijks met 17 procent. Ook op het gebied van zakelijke dienstverlening, onroerend goed, elektriciteit en water is een sterke groei waarneembaar. Dit vindt zijn oorzaak in de sterke groei van de bevolking, met name ook ingegeven door de komst van expats.

Deze positieve resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst. Met de schommelende energieprijzen is het voor Qatar moeilijk te voorspellen hoe het in de toekomst zal gaan. Wel wordt verwacht dat Qatar in de komende periode een van de snelst groeiende economieën in de regio blijft. Ontwikkelingen op het gebied van olie en gas zullen de grootste bijdrage aan de economische groei leveren, vooral door de ontwikkelingen in de LNG-industrie (Liquefied Natural Gas). Naast de energiesector zal de groei gestimuleerd worden door overheidsuitgaven in programma’s gericht op infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en transport.

Inflatie
In de afgelopen jaren is de inflatie sterk gestegen (13,5 procent in 2007), komend van een gemiddelde van 2,5 procent tussen 1999 en 2003. De sterke toename is onder meer een gevolg van de stijging van huurprijzen. Het aanbod van nieuw onroerend goed kon de toestroom van expats namelijk niet bijbenen. Gecombineerd met de grote binnenlandse vraag leverde dit een aanzienlijke inflatie op van de lonen.

Ook de zwakke Amerikaanse dollar heeft een effect op de inflatie in Qatar. Omdat Qatar veel producten import en de Qatari rial gekoppeld is aan de dollar is import voor Qatar vrij duur geworden. De gemiddelde groei van consumentenprijzen steeg dan ook tussen 2003 en 2006 van 2,3 tot 11,8 procent en groeide door tot 13,7 procent in het derde kwartaal van 2007. Om de druk op de prijzen door deze ontwikkelingen wat te verlichten, besloot de overheid van Qatar in 2007 invoerrechten op staal en cement af te schaffen. Daarnaast verhoogde de overheid het aanbod van een aantal gesubsidieerde producten, waaronder meel. Dit laatste heeft tot dusver echter weinig effect. Jaarlijkse inflatie (in procent)
2003 2,3
2004 6,8
2005 8,8
2006 11,8
2007 (schatting) 13,5
Bron: EIU Bron: EVD

Leave Your Comment