Energie

Marktomvang
Qatar heeft een geïnstalleerde productiecapaciteit van 3.888 MW per dag. Dit is echter niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Om aan de behoefte te kunnen voldoen, heeft Qatar halverwege 2003 een eerste IWPP (Independent Water and Power Project) in gebruik genomen. Dit IWPP wordt uitgevoerd door de Ras Laffan Power Company en heeft een productiecapaciteit van 750 MW per dag. De Ras Laffan Power Company is het eigendom van AES Corporation (55 procent), QWEC (25 procent), Qatar Petroleum (10 procent) en Gulf Investment Corporation (10 procent). In 2008 is door het bedrijf Ras Laffan B een tweede IWPP in gebruik genomen. Deze centrale heeft een dagelijkse productiecapaciteit van 1.050 MW. Ras Laffan B is het eigendom van QWEC (55 procent), International Power (40 procent) en Chubu Electric (5 procent). De productie van de centrales wordt opgekocht door de overheid, via Qatar General Electricity en Kahramaa. Kahramaa vervangt het vroegere Ministry of Electricity and Water.

Marktontwikkeling
Geschat wordt dat de vraag naar elektriciteit jaarlijks met 12 procent stijgt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de snelle bevolkingsgroei en de groei van industriële activiteiten. In 2008 is een derde IWPP toegekend aan Ras Laffan C. De centrale krijgt met 2.730 MW de grootste capaciteit. De kosten van dit project bedragen 3,7 miljard US dollar. De centrale wordt in 2011 operationeel. Ras Laffan C is het eigendom van Qatar Petroleum (40 procent) en Qatar Electricity and Water Corporation (60 procent). Een ander bedrijf, de Messaieed Power Company, bouwt ook een nieuwe centrale. De eerste fase van het project zal 1.000 MW per dag moeten genereren. Bij volledige ingebruikname in 2010 moet de capaciteit 2.000 MW bedragen. De Messaieed Power Company is het eigendom van Marubeni (40 procent), QWEC (40 procent) en Qatar Petroleum (20 procent). In januari 2009 kondigde de minister van Energie aan dat Qatar de productiecapaciteit met behulp van nieuwe projecten wil verhogen tot 10.850 MW in 2013.


Qatar Energy City

Kernenergie
Qatar overweegt ook gebruik te gaan maken van kernenergie. Eind 2008 maakte Qatar bekend onderzoek te gaan verrichten naar de mogelijkheden om een kernenergiecentrale in het land te bouwen. Rusland en Frankrijk zijn mogelijke partners voor Qatar.

Gezamenlijk elektriciteitsnetwerk
Qatar is onderdeel van de Gulf Corporation Council (GCC). Naast Qatar maken de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein en Oman deel uit van het samenwerkingsverband. De GCC legt een gezamenlijk elektriciteitsnetwerk aan om de energielevering in de regio zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De kosten van de aanleg van het netwerk bedragen naar schatting 1,2 miljard US dollar. Het regionale elektriciteitsnetwerk is in 2010 compleet. De aanleg van het gezamenlijke elektriciteitsnetwerk wordt uitgevoerd door de Gulf Corporation Council Interconnection Authority (GCCIA).

Meer informatie:

Leave Your Comment