Gezondheid

Marktomvang
Qatar telt 6 overheidsziekenhuizen, 12 privé-ziekenhuizen (waarvan er 8 de afgelopen twee jaar hun deuren hebben geopend), 23 gezondheidscentra, 5 eerstehulpcentra voor kinderen, 200 privéklinieken en 150 apotheken. De National Health Authority (NHA) reserveerde 1,05 miljard US dollar voor gezondheidszorg in 2006-2007. Daarvan was 65,7 miljoen US dollar bestemd voor de bouw van de noodzakelijke faciliteiten. In 2007/2008 steeg de totale investering in de gezondheidszorg met 30 procent. In januari 2008 maakte de NHA bekend dat de totale capaciteit van 1.000 ziekenhuisbedden in 2012 zal verdubbelen, zodra Hamad Medical City, Sidra Medical and Research Centre en Al Wakrah Hospital operationeel zijn.

Marktontwikkeling
De gezondheidszorg in Qatar is in ontwikkeling. In het kielzog van de fikse stijgingen van de olieprijs in de jaren zeventig van de vorige eeuw, kon de regering alle Qatari’s en expats gratis gezondheidszorg bieden. Later, toen de dalende olieprijzen de begroting onder druk zetten en de kosten stegen, moest de regering haar beleid echter aanpassen. Door de explosieve groei van met name de expats (80 procent van de bevolking)is de gezondheidszorg in Qatar steeds meer onder druk komen te staan. De regering heeft het verbeteren van de gezondheidszorg als een van haar topprioriteiten voor de komende jaren gesteld en hier een ruim budget voor gereserveerd.

Tot 2005 was het ministerie van Volksgezondheid in Qatar verantwoordelijk voor de gezondheidssector. Hamad Medical Corporation fungeerde als voornaamste aanbieder van gezondheidszorg in het land. Deze instelling beschikte over een netwerk van gezondheidscentra, waaronder zes gespecialiseerde ziekenhuizen, en leverde aan zowel Qatari’s als expats zorg die door de Staat zwaar werd gesubsidieerd. In 2005 nam men onder de nieuwe emir, Sheikh Hamad al-Thani, een belangrijke stap in het kader van het hervormingsprogramma. In een offensief om het bestuur dichter bij het volk te brengen, werd het ministerie van Volksgezondheid opgeheven en vervangen door de National Health Authority (NHA).

De vooruitzichten voor de gezondheidssector in Qatar zijn goed. De regering investeert grote bedragen in de volksgezondheid en mikt erop om binnen vijf jaar over medische faciliteiten van topniveau te beschikken. Qatar wil een regionale ‘hub’ zijn voor gezondheidszorg van topklasse. Tegelijkertijd werkt de regering aan nieuw beleid op het gebied van ziektekostenverzekeringen, inclusief een verplichte ziektekostenverzekering voor zowel Qatari’s als expats.

Behalve de nationale gezondheidszorg is er ook, in bescheiden mate, particuliere zorg beschikbaar. Deze is echter duur, waardoor slechts bepaalde groepen Qatari’s en expats er gebruik van kunnen maken.

National Health Authority (NHA)
De NHA werd opgericht om de levering van preventieve en curatieve gezondheidszorg te regelen en om supervisie uit te oefenen op de algemene gezondheidszorg in Qatar. Daarnaast moet de NHA de handel en productie van geneesmiddelen op een aanvaardbaar internationaal niveau regelen. De NHA heeft de supervisie over de Hamad Medical City (HMC) en de gespecialiseerde en academische ziekenhuizen, de particuliere medische ondernemingen, de laboratoria en ondersteunende medische raden, de ziekenhuizen, de centra voor primaire gezondheidszorg en de andere gezondheidsinstellingen. De autoriteit regelt de organisatie van de particuliere medische sector en van het ziektekostenverzekeringssysteem in Qatar, met als doel het gezondheidsbesef te vergroten.

Projecten
The Hamad Medical City (HMC)
HMC is een directe erfenis van de Aziatische Spelen van december 2006. De ‘stad’ wordt op dit moment ontwikkeld in het voormalige atletendorp, waar de meer dan 10.000 sporters tijdens de Spelen waren ondergebracht. Het dorp, dat 600 miljoen US dollar kostte, werd ontworpen om na de Spelen te worden omgebouwd tot een van de grootste medische centra van Qatar. Het medische centrum beslaat ongeveer 450.000 m2 en ligt vlak bij het stadscentrum. Als de HMC in 2011 voltooid is, omvat de ‘stad’ drie ziekenhuizen, een pediatrische kliniek, een rehabilitatie- en reactiveringsinstelling en een trauma- en orthopedisch ziekenhuis met in totaal 700 bedden. Ook het hoofdkantoor van de NHA, met 1.600 medewerkers, wordt er gehuisvest.

Aspire Academy for Sports Excellence
In 2004 ging de Aspire Academy for Sports Excellence van start.Het doel van deze instelling is om lokaal topsporttalent op te sporen en de sportcultuur in Qatar te stimuleren. De academie beschikt over een ziekenhuis. Dit is weliswaar afgestemd op de studenten en medewerkers, maar wil zich daarnaast ontwikkelen tot een van de topfaciliteiten op het gebied van sportgeneeskunde in de regio.

Sidra Medical and Research Centre (SMRC)
SMRC maakt integraal deel uit van de Qatar Foundation en gaat naar verwachting in 2011 open. SMRC wordt een hypermoderne, geheel digitale luxefaciliteit. Het wordt tevens het eerste medische centrum in de regio dat geheel is opgezet volgens Noord-Amerikaans model en specialistische zorg gaat bieden aan vrouwen en kinderen. Dit naast een aantal medische en chirurgische diensten voor volwassen mannen en vrouwen. Het centrum heeft drie essentiële missies: 1. klinische hulp van topniveau 2. medisch onderwijs 3. biomedisch onderzoek. SMRC gaat nauw samenwerken met het Weil Cornell Medical College in Qatar en de HMC. Het biomedische onderzoek krijgt een budget van bijna 8 miljard US dollar, waarvan 2 miljard bestemd is voor uitrusting en apparatuur.

Al Wakrah Hospital
‘Rijkswaterstaat’ in Qatar is bezig een ziekenhuis met 250 bedden te bouwen in Wakrah, een gebied aan de rand van Doha. Dit ziekenhuis, dat 126.000 m2beslaat en 500 miljoen US dollar kost, opent naar verwachting in 2009 zijn deuren. Het verzorgingsgebied omvat de naburige steden Doha, Wakrah, Wukair en Mesaieed. Het ziekenhuis biedt medische zorg op alle belangrijke terreinen, zoals kraamzorg en algemene geneeskunde. Ook gaat het beschikken over een volledig uitgeruste polikliniek met dagbehandelingklinieken.

Kansen voor Nederlandse bedrijven
Kansen in deze sector zijn er op de volgende terreinen:

  • capaciteitsopbouw en opleiding van medisch personeel;
  • opzetten van specialistische medische opleidingen;
  • medische apparatuur en uitrusting;
  • ziektekostenverzekeringen;
  • medisch onderzoek;
  • geneesmiddelen.

Meer informatie:

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave Your Comment