Landbouw en veeteelt

Landbouw is alleen mogelijk waar het land wordt bevloeid. Dat is tegenwoordig 1% van het landoppervlak het geval. Het benodigde water komt van zeewaterontziltingsinstallaties. Er worden met name groente en fruit verbouwd (tomaten, pompoenen, graan, dadels en citrusvruchten) die ongeveer 60% van de eigen behoeften dekken. Terwijl vroeger de veeteelt alleen door nomaden bedreven werd, zijn er tegenwoordig veeboerderijen die echter slechts deels voorzien in de binnenlandse vraag naar vlees.