Landbouw en veeteelt

Landbouw is alleen mogelijk waar het land wordt bevloeid. Dat is tegenwoordig 1% van het landoppervlak het geval. Het benodigde water komt van zeewaterontziltingsinstallaties. Er worden met name groente en fruit verbouwd (tomaten, pompoenen, graan, dadels en citrusvruchten) die ongeveer 60% van de eigen behoeften dekken. Terwijl vroeger de veeteelt alleen door nomaden bedreven werd, zijn er tegenwoordig veeboerderijen die echter slechts deels voorzien in de binnenlandse vraag naar vlees.

Leave Your Comment