Onderwijs

Onderwijssysteem in Qatar
Basis- en voortgezet onderwijs
Basisonderwijs is verplicht in Qatar. Alle kinderen van Qatari’s en niet-Qatari’s die voor de overheidssector werken, kunnen gratis onderwijs krijgen.De expatgemeenschap heeft geen recht op gratis onderwijs. Qatar heeft 113 basisscholen waarop in het Arabisch wordt onderwezen, 60 voor jongens en 53 voor meisjes. Er zijn 56 ‘preparatory schools’ waarvan 28 voor jongens en 28 voor meisjes. Daarnaast bestaan er 41 scholen voor voortgezet onderwijs, 19 voor jongens en 22 voor meisjes.

Internationale scholen voor expats
80 procent van de geschatte bevolking van Qatar bestaat uit buitenlanders. Het is daarom geen verrassing dat er veel particuliere scholen zijn die zijn afgestemd op een van de vele nationaliteiten die Qatar rijk is. Er zijn Britse, Amerikaanse, Indiase, Pakistaanse, Libanese, Jordaanse en Soedanese scholen. Er is één Noorse school, in Al-Massaeed.

Het niveau van het onderwijs is hoog. Veel scholen die in het Engels lesgeven, hebben hun leerplan gebaseerd op dat in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, met als examendoel de General Certificate of Secondary Education (GCSE) en ‘A levels’ (het Amerikaanse’high school’-diploma). Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs bieden het ‘International Baccalaureate’-diploma aan. Tot de topscholen behoren onder andere de American School, Doha College, Doha English Speaking School, Qatar Academy, Lycée Français, Compass School en Parkhouse.

Hoger onderwijs
Tot voor kort konden Qatari studenten kiezen uit twee mogelijkheden voor hoger onderwijs:inschrijven bij een van de zes faculteiten van Qatar University of naar het buitenland gaan. Dankzij de oprichting van Education City door de Qatar Foundation is er inmiddels een uitstekende derde keuzemogelijkheid voor internationaal onderwijs. Hoewel de universiteit de traditionele segregatie van de seksen wil handhaven, is zij bezig de structuur te veranderen van een Britse in een Amerikaanse. Er is bovendien een MBA-programma opgezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat het percentage betalende buitenlandse studenten aan de universiteit is gestegen naar 20 procent. In samenwerking met de Universiteit van Parijs staat het eMBA programma van de universiteit op #1 in de Financial Times top 100.

Hoewel zich in andere Golfstaten ook universiteiten bevinden die onder buitenlands management staan, was Education City de enige in de Golf die zo veel grote academische namen op één plek wist te verzamelen. In geen ander GCC-land (Gulf Cooperation Council) heeft onderwijs zo’n hoge prioriteit als in Qatar. Het land probeert, voordat de nu nog overvloedige aardgasvoorraden op beginnen te raken, zich een toppositie te verwerven op het gebied van financiële en technologische dienstverlening, geneeskunde en wetenschap.

Ontwikkelingen in het onderwijssysteem
In november 2002 werd bij decreet van de emir de Supreme Education Council (SEC) opgericht.De SEC kreeg een centrale rol toebedeeld bij de ontwikkeling en implementatie van de onderwijshervormingen.De drie hoofdinstellingen binnen de SEC zijn:

  • het Educational Institute:houdt toezicht op en ondersteunt de onafhankelijke onderwijsinstellingen;
  • het Evaluation Institute:ontwikkelt de toetsen voor studenten en leerlingen en voert die uit, controleert de kennis van studenten en leerlingen en evalueert de prestaties van de onderwijsinstellingen;
  • het Higher Education Institute:adviseert over mogelijkheden voor hoger onderwijs en carrière in Qatar en in het buitenland, en verleent beurzen en toelagen.

In 2003 werd de Rand Corporation ingehuurd om het leerplan, de studieboeken en de opleiding van de docenten aan de openbare opleidingen te verbeteren, met als doel om in 2008 een onderwijssysteem op basis van een modelhandvest te realiseren.Op dit moment is dit nog niet gerealiseerd.Met name Amerikaanse firma’s op het gebied van onderwijsmanagement werden benaderd om docenten en onderwijsmanagers op te leiden en te adviseren.

In het verlengde van het expansieprogramma voor de onderwijsfaciliteiten in Qatar is het budget voor onderwijs en jeugd snel gegroeid. Het jaarlijkse budget steeg van 1,5 miljard US dollar in 2006/2007 naar 2 miljard US dollar in 2007/2008.

Kansen voor Nederlandse ondernemingen
Door de ontwikkelingen op onderwijsgebied zijn er voor Nederlandse onderwijsinstituten en -ondernemingen talloze mogelijkheden, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. Het aantal Nederlandse scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs in Qatar lijkt te klein voor een afzonderlijke Nederlandse school, maar er wordt onderzoek gedaan naar een Nederlands traject binnen de Engelstalige privéscholen.

Wat betreft hoger onderwijs lijken er overvloedige mogelijkheden te bestaan voor een of meer Nederlandse academische instituten, zowel in het kader van de Qatar Foundation als daarbuiten.Te denken valt aan de hierboven genoemde onafhankelijke en particuliere Stenden University voor Business Management.Ook samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van de ontwikkeling van gemeenschappelijke leerplannen en cursussen met gevestigde instituten als Qatar University behoren tot de mogelijkheden, evenals studentenuitwisselingsprogramma’s.

Echter, in Qatar is men over het algemeen niet goed bekend met de Nederlandse onderwijssector en wat deze Qatar te bieden heeft.De Nuffic heeft reeds een bezoek gebracht aan Qatar en gesproken met Qatar University.De Vrije Universiteit heeft eveneens een bezoek gebracht aan Qatar en gesproken met Qatar Science & Technology Park (QSTP) en de Planning Council over mogelijke samenwerking op het gebied van de studie economie.

Kansen zijn onder andere:

  • vestiging van zusterafdelingen van scholen of universitaire vakgroepen in Qatar, al dan niet in het kader van de Qatar Foundation;
  • uitwisselingsprogramma’s tussen scholen en universiteiten in Qatar en Nederland;
  • studentenuitwisselingsprogramma’s;
  • mogelijkheden voor leerplanondersteuning aan scholen en universiteiten;
  • educatieve software en toepassingen;
  • onderzoeksfaciliteiten in het Science and Technology Park;
  • capaciteitsopbouw en opleiding van docenten en professoren.

Meer informatie:

Bron: EVD

Leave Your Comment